Vaša podpora je dôležitá

Aj vďaka vám môžeme udržať bezplatnú verziu Pinf Hier pre domácnosti a podporovať školy a inštitúcie, ktoré Pinf Hry využívajú.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.